Xi Jinping: Chi▀Ęczycy nigdy nie zgodzŕŕ si臋 na jakiekolwiek prÂTby zmiany kierunku post臋pu Chin

2020-09-04 16:03:20

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin, Rada Pa▀Ęstwa i Centralna Komisja Wojskowa zorganizowa▀žy w czwartek w Wielkiej Sali Ludowej w Pekinie sympozjum upami臋tniajŕŕce 75. rocznic臋 zwyci臋stwa narodu chi▀Ęskiego w wojnie przeciwko japo▀Ęskiej agresji i zako▀Ęczenia II wojny ˛┼wiatowej. Przewodniczŕŕcy Chin Xi Jinping wyg▀žosi▀ž przemÂTwienie.

PrzywÂTdca wskaza▀ž, ░Şe Chi▀Ęczycy nigdy nie zgodzŕŕ si臋 na jakiekolwiek prÂTby wypaczenia historii Komunistycznej Partii Chin przez nikogo ani przez jakŕŕkolwiek si▀ž臋. Chi▀Ęczycy nigdy nie zgodzŕŕ si臋 na to aby jakakolwiek osoba lub si▀ža wypaczy▀ža i zmieni▀ža drog臋 socjalizmu z chi▀Ęskimi cechami - stwierdzi▀ž. Doda▀ž, ░Şe nie ma tak░Şe zgody na narzucenie Chinom przez innych swojej woli lub zmiany kierunku post臋pÂTw kraju, w celu zastraszania.

Ranking