▄d媂i Jinping: Duch wojny przeciwko agresji japo▀Ęskiej inspiruje Chi▀ĘczykÂTw do dalszego rozwoju

2020-09-04 16:13:56

Chi▀Ęczycy odziedziczyli wielkiego ducha oporu podczas wojny przeciwko japo▀Ęskiej agresji - powiedzia▀ž w czwartek w Pekinie przewodniczŕŕcy Chin Xi Jinping, podczas sympozjum z okazji 75. rocznicy zwyci臋stwa narodu chi▀Ęskiego w wojnie przeciwko japo▀Ęskiej agresji i zako▀Ęczenia II wojny ˛┼wiatowej.

Jest to cenne duchowe bogactwo Chi▀ĘczykÂTw i zawsze b臋dzie ono inspirowaŕţ do spe▀žnienia marzenia o odrodzeniu narodu chi▀Ęskiego - zaznaczy▀ž.

Xi Jinping podkre˛┼li▀ž, ░Şe wielkie zwyci臋stwo narodu chi▀Ęskiego w wojnie przeciwko japo▀Ęskiej agresji przywrÂTci▀žo Chinom status wa░Şnego kraju na ˛┼wiecie, a Chi▀Ęczycy zdobyli szacunek u ludzi mi▀žujŕŕcych pokÂTj.

PrzywÂTdca zwrÂTci▀ž uwag臋, ░Şe Chiny i Japonia sŕŕ bliskimi sŕŕsiadami. Utrzymywanie d▀žugoterminowych pokojowych i przyjaznych stosunkÂTw mi臋dzy Chinami a Japoniŕŕ jest zgodne z podstawowymi interesami obu narodÂTw oraz z potrzebŕŕ utrzymania pokoju i stabilno˛┼ci w Azji i na ˛┼wiecie - stwierdzi▀ž. Upami臋tnienie zwyci臋stwa narodu chi▀Ęskiego w wojnie przeciwko japo▀Ęskiej agresji i zako▀Ęczenia II wojny ˛┼wiatowej oznacza wyciŕŕganie wnioskÂTw z historii, stawienie czo▀ža przysz▀žo˛┼ci, piel臋gnowanie i wspÂTlne utrzymywanie pokoju, tak aby przyja├┬▀Ę mi臋dzy Chi▀Ęczykami i Japo▀Ęczykami trwa▀ža przez pokolenia, a ludzie na ca▀žym ˛┼wiecie mogli cieszyŕţ si臋 zawsze pokojem i spokojem - doda▀ž Xi.

Ranking