Media zagraniczne: Ameryka▀Ęskie firmy nie chcŕŕ opuszczaŕţ Chin i wracaŕţ do USA

2020-09-17 15:10:01

Japo▀Ęska gazeta ▄d濶ikkei Asian Review▄d  poinformowa▀ža w sobot臋, ░Şe chocia░Ş prezydent USA Donald Trump opowiada▀ž si臋 za ▄d├yddzieleniem▄d  stosunkÂTw chi▀Ęsko-ameryka▀Ęskich i przeniesieniem firm z Chin do StanÂTw Zjednoczonych, to wi臋kszo˛┼ŕţ firm wyrazi▀ža niech臋ŕţ do przeniesienia swoich fabryk z Chin.

NiektÂTre firmy, na przyk▀žad ameryka▀Ęski producent samochodÂTw elektrycznych Tesla, nie wycofa▀žy si臋 z Chin, ale zwi臋kszy▀žy inwestycje produkcyjne w Chinach. Ze wzgl臋du na wysokie koszty relokacji, wi臋kszo˛┼ŕţ ameryka▀Ęskich firm decyduje si臋 o pozostaniu w Chinach.

CNN zwrÂTci▀ž uwag臋, ░Şe przenoszenie ameryka▀Ęskich firm nie jest tak proste, jak ▄d˛\akowanie wszelkiego rodzaju sprz臋tu i mebli biurowych na drugŕŕ stron臋 Oceanu Spokojnego▄d   wr臋cz przeciwnie, koszt przeniesienia produkcji jest bardzo wysoki. Oko▀žo 92% ankietowanych firm stwierdzi▀žo, ░Şe nadal zdecydowa▀žoby si臋 pozostaŕţ w Chinach.

Analitycy Goldman Sachs stwierdzili, ░Şe ogÂTlna przewaga Chin w produkcji jest nadal bardzo oczywista: ▄d└Ôhiny majŕŕ ogromny rynek krajowy, kompletny ▀ža▀Ęcuch dostaw przemys▀žowych i dobrŕŕ infrastruktur臋, ktÂTra jest bardzo atrakcyjna dla zagranicznych inwestycji produkcyjnych▄d  

Ranking