Chiny wydaߧy biaߧ ksi臋g臋 na temat zatrudnienia i praw praconiczych w Sinciangu

2020-09-17 16:15:30

Biuro Prasowe Rady Paߨstwa Chin wydaߧo w czwartek biaߧ ksi臋g臋 na temat zatrudnienia i praw pracowniczych w Sinciangu.

Z dokumentu wynika, e w ostatnich latach system polityki zabezpieczenia zatrudnienia w Sinciangu zostaߧ jeszcze bardziej udoskonalony. Skala zatrudnienia w regionie stale ronie, a dochody mieszkaߨcTw i pracownikTw stabilnie wzrastaj.


W publikacji czytamy, e w latach 2014 - 2019 caߧkowita liczba pracownikTw w Sinciangu wzrosߧa z 11,35 milionTw do 13,3 milionTw. DochTd rozporzdzalny mieszkaߨcTw miast na gߧow臋 wzrTsߧ z 23200 do 34700 juanTw, a wskanik ten na wsi wzrTsߧ z 8724 do 13100 juanTw.

Autorzy biaߧej ksi臋dze podkrelili, e w Sinciangu podstawowe prawa pracownikTw s gwarantowane zgodnie z prawem, a lokalne przepisy i regulacje s formuߧowane i wdraane zgodnie z rzeczywistymi warunkami, aby skutecznie zagwarantowa pracownikom rTwne prawo zatrudnienia, wynagrodzenie, odpoczynek i wakacje, bezpieczeߨstwo pracy, wolno religijn oraz swobod臋 uycia rodzimych j臋zykTw w wersji mTwionej i pisanej.

Ranking