Xi Jinping: Studenci powinni °¸yęî zgodnie z mߧodoňĹcięę i czasami

2020-09-18 16:12:26

Przewodniczęęcy Chin Xi Jinping odwiedziߧ w czwartek Akademi臋 Yuelu Uniwersytetu Hunan. Opuszczajęęc kampus Xi Jinping usߧyszaߧ brawa i pozdrowienia ze strony student¶Tw oraz wykߧadowc¶Tw.

Akademia Yuelu, zaߧo°¸ona w 976 roku, jest jednęę z czterech gߧ¶Twnych akademii staro°¸ytnych Chinach i jednęę z nielicznych szk¶Tߧ wy°¸szych, kt¶Trych historia si臋ga tysięęca lat.

Xi Jinping zwr¶Tciߧ si臋 do student¶Tw m¶Twięęc, °¸e teraz jest era bohater¶Tw, a mߧodzi ludzie powinni nadal dziedziczyęî tego ducha i wnosięî swoje talenty do wielkiego odmߧodzenia narodu chiߨskiego.

Ranking