MON Chin: Rozpocz臋cie manewrÂTw chi▀Ęskich wojsk w pobli░Şu Cie˛┼niny Tajwa▀Ęskiej

2020-09-18 16:53:32

Chi▀Ęska Armia Ludowo-Wyzwole▀Ęcza Wschodniego DowÂTdztwa rozpocz臋▀ža w piŕŕtek ŕţwiczenie wojskowe w pobli░Şu Cie˛┼niny Tajwa▀Ęskiej - poinformowa▀ž tego samego dnia rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej Chin Ren Guoqiang.

Chi▀Ęska Armia Ludowo-Wyzwole▀Ęcza ma silnŕŕ wol臋, pe▀žne zaufanie i wystarczajŕŕcŕŕ zdolno˛┼ŕţ do udaremnienia wszelkich zewn臋trznych ingerencji i dzia▀ža▀Ę separatystycznych oraz do zdecydowanej obrony narodowej suwerenno˛┼ci i integralno˛┼ci terytorialnej - stwierdzi▀ž rzecznik na konferencji prasowej.

Pytany o cz臋ste kontakty mi臋dzy Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem, Ren Guoqiang powiedzia▀ž, ░Şe manewry sŕŕ uzasadnionym i konicznym dzia▀žaniem podj臋tym w odpowiedzi na obecnŕŕ sytuacj臋 w Cie˛┼ninie Tajwa▀Ęskiej, ktÂTre ma na celu ochron臋 suwerenno˛┼ci narodowej i integralno˛┼ci terytorialnej.

Tajwan jest ˛┼wi臋tŕŕ i niezbywalnŕŕ cz臋˛┼ciŕŕ terytorium Chin, a sprawa Tajwanu jest wy▀žŕŕcznie sprawŕŕ wewn臋trznŕŕ Chin i sprzeciwiamy si臋 jakiejkolwiek ingerencji z zewnŕŕtrz - podkre˛┼li▀ž rzecznik.

Ranking