Komentarz: Chiߨskie wojsko jest niezߧomn siߧ na rzecz utrzymania pokoju wiata

2020-09-18 19:30:16

Utrzymanie pokoju i spokoju na wiecie jest wspTlnym d갸eniem oraz misj ludzkoci. Chiߨski rzd i narTd od zawsze uwaaj utrzymanie pokoju na wiecie za swTj wi臋ty obowizek. W tym roku przypada 75. rocznica powstania ONZ i 30. rocznica udziaߧu chiߨskich siߧ zbrojnych w operacjach pokojowych ONZ. W cigu ostatnich trzech dekad Chiny kompleksowo wzmocniߧy swoje wsparcie dla operacji pokojowych ONZ i staߧy si臋 och kluczow siߧ.

W kwietniu 1990 roku chiߨska armia wysߧaߧa pi臋ciu obserwatorTw wojskowych do Organizacji Nadzoru Rozejmu ONZ, co otworzyߧo wspaniaߧ drog臋 udziaߧu chiߨskiej armii w operacjach pokojowych ONZ. W latach 1990-2000 wojsko chiߨskie wysyߧaߧo obserwatorTw wojskowych, ktTrzy wzi臋li udziaߧ w operacjach pokojowych ONZ mi臋dzy innymi na granicy iracko-kuwejckiej, w Kambody czy Liberii.

W XXI wieku chiߨskie wojsko stopniowo zwi臋kszaߧo swoje wsparcie militarne dla operacji pokojowych ONZ. W okresie od 2001 do 2012 roku liczba chiߨskich oߧnierzy siߧ pokojowych gwaߧtownie wzrastaߧa z 40-50 rocznie do 1600-1800 rocznie. W 2009 roku Chiny staߧy si臋 krajem o najwi臋kszej liczbie siߧ pokojowych sporTd pi臋ciu staߧych czߧonkTw Rady Bezpieczeߨstwa.

W Nowej Erze liczba chiߨskich siߧ pokojowych wzrosߧa si臋 do okoߧo 2500 rocznie. Obecnie Chiny s krajem o najwi臋kszej liczbie siߧ pokojowych ONZ i najbardziej kompletnym rodzaju oddziaߧTw.

W cigu ostatnich 30 lat chiߨskie wojsko uczestniczyߧo w 25 operacjach pokojowych ONZ, wysߧaߧo ponad 40 000 oficerTw i oߧnierzy siߧ pokojowych, a 16 chiߨskich oficerTw i oߧnierzy oddaߧo cenne ycie dla sprawy pokoju. Zadania funkcjonalne chiߨskich siߧ pokojowych rozszerzyߧy si臋 od monitorowania rozejmTw, utrzymania stabilizacji sytuacji do ochrony ludnoci cywilnej i ochrony bezpieczeߨstwa - s one kluczowym elementem operacji pokojowych ONZ i niezߧomn siߧ utrzymujc pokTj na świecie.

Ranking