Wioska jest pi臋kna jak ogr¶Td

2020-09-27 15:03:04

W wiosce Youhao w mieňĹcie Changchun w prowincja Jilin, w p¶Tߧnocno-wschodnich Chinach, kiedyňĹ ka°¸da rodzina zajmowaߧa si臋 uprawęę tradycyjnych upraw, w zwięęzku z tym miaߧa niewielkie dochody. Aby umo°¸liwięî mieszkaߨcom wioski Youhao przejňĹcie w kierunku ňĹrednio-zamo°¸nego spoߧeczeߨstwa, lokalne wߧadze i mieszkaߨcy pracowali razem, zmieniajęęc myňĹlenie o rozwoju, a tak°¸e strukturze uprawy i odkryli niezwykߧy spos¶Tb na wzbogacenie si臋.

Dwa lata temu, wߧadze lokalne zdecydowaߧy si臋 wykorzystaęî wyjęętkowe poߧo°¸enie wioski i jej walory surowcowe do rozwoju agroturystyki . Dodatkowo sadzili ponad 20 odmian kwiat¶Tw. Dzi臋ki temu dzisiejsza wioska jest pi臋kna jak ogr¶Td, a dochody jej mieszkaߨc¶Tw wzrosߧy. Ludzie naprawd臋 zrozumieli gߧ臋bokie znaczenie sߧowa ÜdÂnzysta woda i zielone g¶Try to bogactwo.

Ranking