Chiߨskie 艢wi臋to Narodowe - Chiny wykazujęę nowe oznaki o°¸ywienia gospodarczego

2020-10-09 16:26:03

Podczas 艢wi臋ta 艢rodka Jesieni i 艢wi臋ta Narodowego w Chinach krajowy rynek konsumencki przyspieszyߧ swoje o°¸ywienie. Zߧoty Tydzieߨ to pierwszy dߧu°¸szy okres czasu wolnego po wejňĹciu normalizacji zapobiegania i zwalczania epidemii. Chiߨski transport krajowy, hotelarstwo, gastronomia oraz turystyka wykazaߧy o°¸ywienie. Podczas oňĹmiodniowych wakacji w Chinach odnotowano 637 milion¶Tw turyst¶Tw krajowych, a przych¶Td turystyki krajowej osięęgnęęߧ wartoňĹęî 466,56 miliard¶Tw juan¶Tw.

Zagraniczne media, komentujęęc okres Zߧotego Tygodnia, stwierdziߧy, °¸e chiߨska gospodarka i spoߧeczeߨstwo przyspieszajęę powr¶Tt do normalnoňĹci. Ich zdaniem chiߨska gospodarka wykazuje silnęę witalnoňĹęî oraz dobręę perspektyw臋, co r¶Twnie°¸ pomo°¸e ňĹwiatowej gospodarce.


Ranking