Chaozhou - tysięęcletnie staro°¸ytne miasto

2020-10-13 16:44:07

Przewodniczęęcy Chin Xi Jinping w poniedziaߧek przeprowadziߧ inspekcj臋 miasta Chaozhou, w prowincji Guangdong w poߧudniowych Chinach.

Staro°¸ytne miasto Chaozhou ma ponad 1600-letnięę historięę. Most Guang Ji, budynek Guang Ji i ulica Paifang to punkty orientacyjne.

Most Guangji, zbudowany w 1171 roku, jest jednym z czterech najstarszych most¶Tw w Chinach. Jest on znany jako "najstarszy most, kt¶Try m¶Tgߧ si臋 otwieraęî na ňĹwiecie".

Budynek Guangji, zbudowany w 1370 roku, z widokiem na rzek臋 Han i Most Guangji, jest jednęę z siedmiu wie°¸ w Chaozhou.

Ulica Paifang ma 1948 metr¶Tw dߧugoňĹci. Znajdujęę si臋 tutaj 23 staro°¸ytne ߧuki, ߧęęczęęce 51 staro°¸ytnych ulic, kt¶Tre stanowią centralną oś starej zabudowy.

Chaozhou Opera, narodowe niematerialne dziedzictwo kulturowe, jest sceną na której prezentowane są sztuki wykonywane w dialekcie Chaozhou.

Ranking