Mi臋dzynarodowi eksperci i media pozytywnie oceniajęę dane gospodarcze Chin z pierwszych trzech kwartaߧ¶Tw 2020 roku

2020-10-20 16:43:58

Mi臋dzynarodowi eksperci i media zwracajęę bacznęę uwag臋 na dane gospodarcze Chin za pierwsze trzy kwartaߧy 2020 roku opublikowane w poniedziaߧek przez Narodowe Biuro Statystyczne Chin. Wedߧug ich opinii, gߧ¶Twne wskaĂÂniki gospodarcze Chin wykazujęę pozytywny trend, a szybkie o°¸ywienie gospodarcze w Chinach b臋dzie sprzyjaęî globalnemu o°¸ywieniu gospodarczemu.

Prasoon Sharma, dyrektor India Global Centre for Chinese, powiedziaߧ, °¸e wzrost PKB w Chinach jest obiecujęęcy, a zaprezentowane wyniki sęę bardzo atrakcyjne. Obecnie gospodarka ňĹwiatowa pr¶Tbuje znaleĂÂęî pozytywne czynniki, a gospodarka chiߨska wykazuje bardzo dobry trend - oceniߧ.

Üdďöhe New York TimesÜd˙˙podaߧ, °¸e podczas gdy wi臋ksza cz臋ňĹci ňĹwiata wcięę°¸ zmaga si臋 z epidemięę koronawirusa, Chiny po raz kolejny udowodniߧy ňĹwiatu, °¸e gospodarka mo°¸e szybko si臋 odbudowaęî, jeňĹli epidemia jest kontrolowana. Chiny sęę pierwszym krajem, kt¶Try odnotowaߧ wzrost danych gospodarczych w tym roku w uj臋ciu rok do roku - podkreňĹlono w artykule.

David Ramirez, analityk z brytyjskiego The International Institute for Strategic StudiesëćéHISS), oznajmiߧ, °¸e o°¸ywienie gospodarcze Chin oznacza, °¸e Chiny b臋dęę importowaęî wi臋cej towar¶Tw, co jest bardzo wa°¸ne dla o°¸ywienia ňĹwiatowej gospodarki. Chiny odgrywajęę kluczowęę rol臋 w globalnym ߧaߨcuchu dostaw - dodaߧ ekspert.

Ranking