Komentarz: Australijska organizacja szpiegowska zaaran°¸owaߧa antychiߨskie narracje niszczęęc stosunki mi臋dzy krajami

2020-10-20 19:29:24

ÜdŔâoraz wi臋cej dowod¶Tw wskazuje, °¸e Australijska Agencja Wywiadu Bezpieczeߨstwa (ASIO), australijska agencja szpiegowska, stoi za narracjęę dotyczęęcęę rosnęęcych wpߧyw¶Tw Chin w Australii. ĽŢr¶Tdߧa informacji, a tak°¸e otwarta koordynacja mi臋dzy agencjami szpiegowskimi, mediami i rzęędem, pokazuje, jak antychiߨska kampania dezinformacyjna zniszczyߧa stosunki mi臋dzy Australięę i Chinami oraz jak ÜdŔŕive Eyes AllianceÜd˙˙kierowany przez Stany Zjednoczone i Wielkęę Brytani臋 przeszedߧ przez ASIO przeprowadzajęęc zagranicznęę ingerencj臋 i wcięęgajęęc Australi臋 w brytyjskęę i amerykaߨskęę neokonserwatywnęę strategi臋 walki z Chinami Üd˙˙/p>

Powy°¸szy tekst pochodzi z serii raport¶Tw "China Narrative" opublikowanych ostatnio przez Australian Citizens Party w jej tygodniku "Australian Alert Service", w kt¶Trych wymieniono wiele fakt¶Tw i ujawniono, °¸e ASIO u°¸yߧo r¶T°¸nych ňĹrodk¶Tw do stworzenia w Australii dziaߧaߨ antychiߨskich w ostatnich latach, kt¶Tre podwa°¸ajęę stosunki chiߨsko-australijskie. W ostatnich latach ASIO wielokrotnie pojawiaߧo si臋 w mediach, odegraߧo znaczęęcęę rol臋 w wymianie zagranicznej Australii, zwߧaszcza w pogorszeniu relacji Chiny-Australia.

Ranking