Komentarz: Walka z epidemięę pokazuje zdolnoňĹęî rzęędzenia Chinami

2020-10-21 16:37:08

Obecna sytuacja wskazuje, °¸e epidemia koronawirusa spowodowaߧa globalny kryzys zdrowia publicznego, a kwestie polityczne i spoߧeczne sęę nierozwięęzane. Widzimy, °¸e °¸ycie mieszkaߨc¶Tw w Wuhanie wr¶Tciߧo do normy, a epidemi臋 w Chinach opanowano. Natomiast Europejczycy wcięę°¸ °¸yjęę w obawie przed drugęę falęę epidemii, z dnia na dzień narasta ich strach. Jeszcze większy chaos panuje w Stanach Zjednoczonych.

Z pewnością niezdolność Stanów Zjednoczonych do rządzenia w obliczu epidemii jest już faktem. Od niekonsekwencji w przemówieniach politycznych po samodzielność stanów w wyrażaniu opini - oto mocne dowody ogromnych wad pracy rządu federalnego USA. Z finansowego punktu widzenia epidemia spowodowała ogromny wzrost długu publicznego, a Stany Zjednoczone i kraje europejskie wkrótce zapłacą za to wysoką cenę.


Ranking