Komentarz: Szwedzki "taniec z USA" w celu stߧumienia chiߨskich przedsi臋biorstw jest nierozsdnym dziaߧaniem

2020-10-22 11:30:12

Szwedzka placTwka nadzorujca bran臋 telekomunikacyjn ogߧosiߧa we wtorek, e ze wzgl臋du na bezpieczeߨstwo zakazuje chiߨskim firmom Huawei i ZTE udziaߧu w budowie sieci 5G w kraju i da usuni臋cia caߧego sprz臋tu ZTE zainstalowanego przed 1 stycznia 2025 roku. Nietrudno zauway, e jest to przykߧad na szwedzkie tߧumienie polityczne Chin, ktTre idzie w lad za Stanami Zjednoczonymi. W rzeczywistoci nie ma adnych dowodTw na zarzut zwizany z bezpieczeߨstwem narodowym, ktTry jest po prostu mieszn i zߧ wymTwk.

Tߧumienie przez stron臋 szwedzk chiߨskich firm, takich jak Huawei, nie tylko odzwierciedla istnienie nieprzyjacielskiego nastawienia wobec Chin, ale take ma co wspTlnego z wielokrotnymi wizytami niektTrych politykTw, m.in. sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo, w Europie, ktTre celowo wywoߧuj konfrontacj臋 i siej niezgod臋.

Czy szwedzkie pod갸anie za Stanami Zjednoczonymi, bez rozrTniania dobra i zߧa, odpowiada wߧasnym interesom tego kraju? Jak wskazaߧa ambasada Chin w Szwecji, w cigu wielu lat chiߨskie firmy, m.in. Huawei i ZTE, aktywnie promowaߧy wspTߧprac臋 chiߨsko-szwedzk w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i wniosߧy pozytywny wkߧad w budow臋 powizanej infrastruktury w Szwecji. Nigdy nie byߧo zagroenia dla bezpieczeߨstwa narodowego - podkrela strona chiߨska. Wedߧug chiߨskiej dyplomacji w Szwecji, wobec braku podstaw faktycznych, strona szwedzka uyߧa nieprawdziwych zarzutTw do stߧumienia chiߨskich firm, naruszajc prawa rynkowe i zasad臋 uczciwej konkurencji oraz naruszajc mi臋dzynarodowe zasady gospodarcze i handlowe. To nieuchronnie tworzy wi臋ksze przeszkody, ktTre nie wpߧywaj dobrze na popraw stosunkTw mi臋dzy dwoma krajami, a take podwaa szwedzki wizerunek prowadzenia niezalenej polityki i wspTߧpracy wielostronnej.

Ranking