Wieczny blask: Sze wiekTw w Zakazanym Miecie

2020-10-26 20:23:55


W 2020 roku przypada 600-lecie ukoߨczenia budowy Zakazanego Miasta. Od 10 wrzenia do 15 listopada Muzeum Paߧacowe uruchomiߧo wystaw臋 dieczny blask: Sze wiekTw w Zakazanym Miecied prezentujc sze wiekTw historii tego obiektu. Na ekspozycji mona zobaczy ponad 450 obiektTw.

Budowa Zakazanego Miasta rozpocz臋ߧa si臋 w roku 1406 i zakoߨczyߧa w roku 1420. Architektura Zakazanego Miasta kontynuowaߧa dziedzictwo architektoniczne z okresu dynastii Tang (618d06) i Song (960d279), ߧczc funkcje miejskie z krajobrazem. Mimo upߧywu lat zachowaߧa si臋 chiߨska koncepcja kulturowa, ktTra dotyczy d瀞krzyowania nieba i ludzkocidoraz d\oߧczenia obrz臋dTw i muzykid Std te okrelenie d濵iasto Wielkich Osigni臋dco budzi zachwyt i dum臋 wrTd ChiߨczykTw.

Architektura paߧacowa to najwspanialszy rozdziaߧ w historii staroytnej architektury Chin. Zakazane Miasto jest, bardziej ni inne przykߧady, wszechstronnym wyrazem rozwoju architektury paߧacowej, poniewa reprezentuje najwyszy poziom sztuki architektonicznej i technologii tego okresu. Zakazane Miasto staߧo si臋, wraz z ogromnym majestatem kompleksu architektonicznego, wi臋tym i uroczystym symbolem wߧadza paߨstwowa.

Wielkoformatowa wystawa przygotowana przez Muzeum Paߧacowe obejmuje trzy gߧTwne tematy i osiemnacie historycznych punktTw, ktTre przedstawiaj planowanie, aranacj臋, architektur臋 i ycie paߧacowe Zakazanego Miasta, a take konserwacj臋 architektury. Ekspozycja daje odwiedzajcym moliwo zrozumienia i przejcia db czasiedoraz db przestrzenidhistorii i kultury Zakazanego Miasta. Dzi臋ki temu mona pozna paߧacow sztuk臋 architektoniczn i technologi臋 oraz poczu charyzm臋 tradycyjnej kultury Chin.

Wystawa wypeߧnia wszystkie trzy sale Bramy Poߧudnika (Wu men). Znajduje si臋 w nich ponad 450 obiektTw i historycznych fotografii. Ekspozycja zostaߧa uߧoona wedߧug czterech pTr roku, aby zwiedzajcy mogli dowiadczy pi臋kna Zakazanego Miasta w rTnych jego obliczach.

W przestrzeni galerii Wiey Zachodniego Skrzydߧa zaprezentowano temat dXedno Paߧacu i MiastadwrTd kremowych dekoracji, ktTre podkrelaj trTjwymiarowo kamiennych konstrukcji z dynastii Ming. Tekst wraz z ilustracjami, prezentacj kaligrafii i obrazTw wyjaniaj koncepcje budowy paߧacu i miasta z czasTw dynastii Ming oraz techniki stosowane przez inynierTw architektury. Trzy historyczne punkty tej przestrzeni to desarz Yongle ustanawiajcy pTߧnocn stolic臋(1406)d d濽koߨczenie Zakazanego Miasta(1420)di dywyszajcy taoizm w Sali Cesarskiego Pokoju (Qin'an dian)(1535)d ktTre wyjaniaj preludium i zakoߨczenie budowy Paߧacu Pekiߨskiego oraz zmiany w ukߧadzie Zakazanego Miasta w czasach dynastii Ming.

Tutaj wystawiono rTwnie szereg obrazTw przedstawiajcych sceny z ycia cesarzy z dynastii Ming wrTd konkubin. Na przykߧad dqozrywka cesarza Zhu Zhanjidprzedstawia scen臋, w ktTrej wߧadca ubrany bardzo zwyczajnie, z kapeluszem z rondem, oglda rTne wyst臋py sportowe w cesarskim ogrodzie, w tym ߧucznictwo i polo. Sceny s wielkie, zߧoone i szczegTߧowe, ywo pokazujce kulturalne i sportowe rozrywki w paߧacu w tym czasie.

Centralna wieża Bramy Południka przedstawia temat „Wielkość dzięki tolerancji. Tutaj dominuje czerwień, aby podkreślić blask i wyrafinowanie dynastii Qing (1644V1911) pałacową architekturę, okapy wewnętrzne i wystrój Zakazanego Miasta. Ekspozycja jednocześnie wyjaśnia zmiany, które zaszły w układzie architektonicznym i stylu Zakazanego Miasta. Osiem punktów historycznych opowiada w jaki sposób dziesięciu cesarzy Qing żyło i zarządzało Zakazanym Miastem, a także jakie w tym czasie przeprowadzono renowacje i rekonstrukcje. Prezentowane artefakty kulturowe pokazują połączenie wielu grup etnicznych w starożytnych Chinach i mądrości ludu pracującego.

W tej sekcji eksponowanych jest również wiele wspaniałych obiektów, w tym złoty puchar inkrustowany drogocennymi kamieniami z okresu cesarza Qianlong z dynastii Qing. Na wystawie można też zobaczyć sceny weselne cesarza Qing.

Sala wystawowa Wieży Wschodniego Skrzydła prezentuje temat „Życie bez końca. Pośród zielonego wystroju wnętrza zilustrowano życie Zakazanego Miasta do czasów nam współczesnych. Siedem punktów historycznych to „Otwarcie Zakazanego Miasta (1914), „Założenie muzeum (1925), „Ochrona starożytnych obiektów podczas wojny (1933), „Reorganizacja zespołów konserwatorskich (1949), „Ochrona miejsc na poziomie krajowym (1961) , „Wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa (1987) i „Zakończenie Wielkiej Restauracji Stulecia (2002). Prezentują one między innymi przejście obiektu z pałacu cesarskiego do muzeum, ewakuację zabytków kultury podczas wojny, pomiary i mapowanie architektury wzdłuż osi centralnej oraz inne ważne wydarzenia. Bogactwo starych fotografii, archiwaliów historycznych i obiektów ukazuje dorobek pracy i rozwoju Muzeum Pałacowego od początku jego istnienia.

Wystawa wprowadza perspektywę tych, którzy byli świadkami wydarzeń, poszukując materiałów w ich pamiętnikach, wspomnieniach i artykułach, uzupełnionych świeżymi spojrzeniami i doświadczeniami z pierwszej ręki. Na przykład, przedstawiając odejście ostatniego cesarza dynastii Qing Puyi z Zakazanego Miasta, wykorzystano jego wspomnienia oraz innych, dając widzom wiele perspektyw zrozumienia tego historycznego wydarzenia.

Przestrzenie wystawiennicze Bramy Południka stały się teraz wprowadzeniem do zwiedzania Zakazanego Miasta. Kuratorzy mają nadzieję, że odwiedzający będą mogli uzyskać głębsze i bardziej wszechstronne zrozumienie przeszłości Zakazanego Miasta i obecnego Muzeum Pałacowego. To także szansa na poznanie tradycyjnej kultury Chin, będąc jednocześnie świadkiem nadejścia Nowej Ery.

Ranking