Komentarzëć欰merykaߨscy politycy, kt¶Trzy dyskredytujęę Üd濸as i SzlakÜd˙˙ sęę skazani na pora°¸k臋

2020-10-26 20:55:37

Sekretarz stanu USA Mike Pompeo od niedzieli odwiedziߧ Indie, Sri Lank臋, Malediwy i Indonezj臋. Wielu analityk¶Tw uwa°¸a, °¸e gߧ¶Twnym celem jego wizyty jest zach臋cenie tych kraj¶Tw do przystęępienia do Stan¶Tw Zjednoczonych przeciwko Chinom. Patrzęęc na ostatnie wystęępienia Pompeo przy wielu mi臋dzynarodowych okazjach, atakowanie i dyskredytowanie Chin zawsze byߧo dla niego goręęcym tematem. W szczeg¶TlnoňĹci nadal szerzyߧ kߧamstwo, °¸e inicjatywa Üd濸asa i SzlakuÜd˙˙stworzyߧa Üdň\uߧapk臋 zadߧu°¸eniaÜd˙˙ pr¶Tbujęęc uniemo°¸liwięî odpowiednim krajom wsp¶Tߧprac臋 z Chinami, co wzbudziߧo powszechnęę niech臋ęî spoߧecznoňĹci mi臋dzynarodowej. Fakty dowiodߧy, °¸e plan Pompeo nie tylko zawi¶Tdߧ, ale staߧ si臋 kolejnym przykߧadem jego Üdďěyplomacji kߧamstwaÜd˙˙

Jak wszyscy wiedzęę, inicjatywa Üd濸asa i SzlakuÜd˙˙jest globalnym produktem publicznym dostarczanym przez Chiny spoߧecznoňĹci mi臋dzynarodowej. Do maja 2020 roku ߧęęcznie 138 kraj¶Tw i 30 organizacji mi臋dzynarodowych podpisaߧo 200 dokument¶Tw dotyczęęcych wsp¶Tߧpracy w zakresie wsp¶Tlnej budowy Üd濸asa i SzlakuÜd˙˙z Chinami. Jest to wotum zaufania i poparcia ze strony spoߧecznoňĹci mi臋dzynarodowej dla inicjatywy Üd濸asa i SzlakuÜd˙˙ Jednak w obliczu tak popularnego produktu publicznego na ňĹwiecie, amerykaߨscy politycy o mentalnoňĹci zimnowojennej wymyňĹlili tak zwanęę Üdň\uߧapk臋 zadߧu°¸eniaÜd˙˙ pr¶Tbujęęc podwa°¸yęî mo°¸liwoňĹci wsp¶Tߧpracy mi臋dzynarodowej. W miar臋 zbli°¸ania si臋 terminu wybor¶Tw w USA, ta absurdalna retoryka zostaߧa ponownie wykorzystana przez niekt¶Trych amerykaߨskich polityk¶Tw jako narz臋dzie do tworzenia problem¶Tw antychiߨskich i odwracania uwagi na konflikty wewn臋trzne.

Co dla ňĹwiata oznacza Üd濸as i SzlakÜd˙˙ Praktyka ostatnich 7 lat daߧa odpowiedĂÂ. Bez wzgl臋du na to, jak Mike Pompeo i jemu podobni pr¶Tbujęę atakowaęî, jest to skazane na pora°¸k臋. Mamy nadziej臋, °¸e przestanęę oni robięî rzeczy, kt¶Tre wywoߧujęę niezgod臋 i utrudniajęę rozw¶Tj innych kraj¶Tw.

Ranking