Rolnicy zwi臋kszajęę dochody dzi臋ki uprawie jujuby

2020-10-27 16:13:18

Jedenasty Festiwal Zbior¶Tw Jujuby odbyߧ si臋 w Qiemo w Autonomicznym Regionie Sinciang Ujgur. Zbiory z organicznych upraw jujuby przycięęgn臋ߧy kupc¶Tw z r¶T°¸nych miejsc, kt¶Trzy planujęę zakup owoc¶Tw.

W ostatnich latach powiat Qiemo, opierajęęc si臋 na swoich unikalnych zasobach wody, gleby, ňĹwiatߧa i ciepߧa, energicznie rozwin臋ߧo plantacje jujuby, aby wyprowadzięî rolnik¶Tw z ub¶Tstwa i zwi臋kszyęî ich dochody.

Ranking