Komentarz: Ameryka▀Ęski stra░Şnik ˛┼rodowiska jest winien za k▀žopoty ˛┼wiata

2020-10-27 20:47:59

Niedawno niektÂTrzy ameryka▀Ęscy politycy podwa░Şali kwestie zmiany klimatu i ochrony ˛┼rodowiska w celach politycznych, wielokrotnie atakowali i dyskredytowali Chiny, prÂTbujŕŕc przekazaŕţ sprzeczno˛┼ci i ukryŕţ w▀žasne z▀že dzia▀žania w dziedzinie ochrony środowiska. Jednak działania takie nie tylko nie oszukają świata, ale także pozwolą społeczności międzynarodowej lepiej zrozumieć w jaki sposób amerykańscy politycy, samozwańczy strażnicy środowiska odwracają historię, uchylają się od zobowiązań międzynarodowych i podważają globalne zarządzanie środowiskiem. Jak zauważyli analitycy, Stany Zjednoczone zostały uznane za największego sprawcę problemów w międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska.
Wycofanie się z porozumienia paryskiego w sprawie zmian klimatycznych, niewypełnienie zobowiązań międzynarodowych, brak wielostronnych traktatów środowiskowych w wielu dziedzinach, utrudnienia w realizacji wielostronnego procesu ochrony środowiskaíK Niedawno opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin „Lista faktów o szkodliwym działaniu USA w sprawie środowiskaíĘ i „Raport o szkodach w globalnym zarządzaniu środowiskowym w USAíĘ zawierają niepodważalne fakty i dane wyjaśniające grzechy popełniane przez Stany Zjednoczone w dziedzinie ochrony środowiska.
Seria samolubnych praktyk Stanów Zjednoczonych ujawniła prawdziwą twarz strażników środowiska, a także jednostronność i hegemonizm, który przeważa nad interesem publicznym ludzkości. Zostało to zdecydowanie potępione przez świat.

Ranking