Komentarz: USA zastanawiajęę si臋 nad zaߧamaniem si臋 systemu zapobiegania i kontroli epidemii, czy amerykaߨscy politycy nie widzęę tego?

2020-10-29 20:45:05

Od czoߧowego amerykaߨskiego eksperta od chor¶Tb zakaĂÂnych Anthony'ego Fauciego po gubernatora stanu Nowy Jork Andrew Cuomo; od zaߧo°¸yciela Microsoftu Billa Gatesa po najlepszego re°¸ysera film¶Tw dokumentalnych zdobywcy Oscara Alexa Gibneya - przedstawiciele wszystkich dziedzin °¸ycia w Stanach Zjednoczonych wysun臋li ostatnio reflksje dotyczęęce kl臋ski rzęędu w zapobieganiu epidemii i jej opanowaniu. Gdy Stany Zjednoczone krytykujęę Stany Zjednoczone, r¶T°¸ne taktyki stosowane przez amerykaߨskich polityk¶Tw w celu zrzucenia winy nie sęę ju°¸ widoczne.

Szalejęęca epidemia spowodowaߧa fizycznęę traum臋 u Amerykan¶Tw, ale zaߧamanie si臋 systemu zapobiegania i kontroli epidemii mo°¸e sprawięî, °¸e odczujęę to jeszcze bolesniej, poniewa°¸ ledwo widzęę oni nadziej臋, °¸e spoߧeczeߨstwo amerykaߨskie mo°¸e wyjňĹęî z tej choroby. Dokęęd zmierza spoߧeczeߨstwo amerykaߨskie? Kiedy wr¶Tci na wߧaňĹciwęę drog臋 naukowej solidarnoňĹci w walce z epidemięę? W obliczu narodowych refleksji i publicznego cierpienia, czy ci samolubni amerykaߨscy politycy nie myňĹlęę o tym?


Ranking