Zamkni臋cie V plenum 19. kadencji KC KPCh

2020-10-30 10:20:09

W dniach 26-29 pa├┬dziernika w Pekinie odby▀žo si臋 V plenum 19. kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Podczas spotkania rozpatrywano propozycj臋 dotyczŕŕcŕŕ opracowania 14. pi臋cioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej i spo▀žecze▀Ęstwa oraz d▀žugoterminowych celÂTw do 2035 r. Dodatkowo określono ścieżkę rozwoju Chin w ciągu następnych pięciu lat i plan rozwoju w dalszej przyszłości.

Rada Państwa Chin stworzy opracowanie projektu programu 14. planu pięcioletniego w oparciu o wyżej wymienioną propozycję. Dokument zostanie przegłosowany i zatwierdzony na corocznym posiedzeniu organu najwyższej władzy - Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w 2021 r., stając się najbardziej autorytatywnym programem kierowania rozwojem Chin w ciągu najbliższych pięciu lat.

Ranking