V plenum 19. kadencji KC KPCh: Chiny kߧad nacisk na rozwTj wysokiej jakoci i nowy ukߧad w cigu najbliszych pi臋ciu lat

2020-10-30 10:37:29

Pite plenum 19 . kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin zakoߨczyߧo si臋 w czwartek w Pekinie. Na plenum przedstawiono propozycje dotyczce 14. pi臋cioletniego planu rozwoju gospodarczego i spoߧecznego kraju, kߧadc nacisk na promowanie wysokiej jakoci rozwoju jako gߧTwnego tematu oraz reformy i innowacji jako podstawowej siߧy nap臋dowej. Konieczne jest przyspieszenie budowy nowego ukߧadu rozwoju krajowego i mi臋dzynarodowego , aby promowa modernizacj臋 krajowego systemu rzdzenia i zdolnoci rzdzenia w celu wszechstronnej budowy nowoczesnego paߨstwa socjalistycznego.

Podczas spotkania przedstawiono take gߧTwne cele rozwoju gospodarczego i spoߧecznego Chin w okresie d4. Planu Pi臋cioletniego", ktTry zawiera postulat realizacji trwaߧego i zdrowego rozwoju gospodarczego w oparciu o znaczn popraw臋 jakoci i efektywnoci oraz znaczcy post臋p w budowie nowoczesnego systemu gospodarczego, ustanowienia systemu rynkowego o wysokim standardzie w celu ksztaߧcenia si臋 nowego systemu otwartej gospodarki na wyszym poziomie. Dodatkowo stwierdzono, e budowa cywilizacji ekologicznej osiga nowy post臋p, a rodki do ycia i dobrobyt obywateli osigaj nowy poziom.

Ranking