V plenum 19. kadencji KC KPCh: Przysz▀žy rozwÂTj Chin k▀žadzie nacisk na niezale░Şno˛┼ŕţ technologicznŕŕ i samodzielno˛┼ŕţ

2020-10-30 10:42:21

Piŕŕte plenum 19 . kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin zako▀Ęczy▀žo si臋 w czwartek w Pekinie. Na sesji plenarnej zaproponowano, ░Şe innowacje powinny byŕţ rdzeniem modernizacji Chin, a samodzielno˛┼ŕţ nauki i technologii powinna byŕţ strategicznym wsparciem rozwoju narodowego, aby przyspieszyŕţ budow臋 pot臋gi naukowej i technologicznej.

Podczas sesji wysuni臋to tak░Şe propozycj臋 usprawnienia krajowego systemu innowacji, wzmocnienia strategicznej si▀žy naukowej i technologicznej kraju, zwi臋kszenia zdolno˛┼ci przedsi臋biorstw do innowacji technologicznych, pobudzania innowacyjno˛┼ci ludzi oraz poprawy struktury systemu innowacji naukowych i technologicznych.

Ranking