V plenum 19. kadencji KC KPCh: Chiny b臋d kontynuowa kompleksowe reformy

2020-10-30 10:44:57

Pita sesja plenarna 19. kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin dobiegߧa koߨca w czwartek w Pekinie. Komunikat wydany na posiedzeniu wskazuje, e w cigu najbliszych pi臋ciu lat Komunistyczna Partia Chin poprowadzi Chiny do dalszego kompleksowego pogߧ臋biania reform i budowy socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej wysokiego szczebla. Chiny b臋d wspiera i ulepsza podstawowy socjalistyczny system gospodarczy, w peߧni odgrywa rol臋 decydujc na rynku w alokacji zasobTw, lepiej peߧni funkcje rzdu oraz promowa lepsz integracj臋 efektywnych rynkTw i skutecznych rzdTw.

Komunikat opublikowany po posiedzeniu zapowiada, e Chiny poprawi zarzdzanie makroekonomiczne, stworz nowoczesny system fiskalny, podatkowy i finansowy, zbuduj system rynkowy o wysokim standardzie i przyspiesz transformacj臋 funkcji rzdu.

Ranking