V plenum 19. kadencji KC KPCh: Chiny b臋d wszechstronnie podnosi poziom otwarcia na wiat

2020-10-30 10:45:47

Pite plenum 19 . kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin zakoߨczyߧo si臋 w czwartek w Pekinie. W komunikacie opublikowanym na spotkaniu wskazano, e Chiny musz zbudowa nowy system otwartej gospodarki na wyszym poziomie, wszechstronnie podnosi poziom otwarcia na wiat, promowa liberalizacj臋 i uߧatwianie dla handlu oraz inwestycji,pobudzi nowy rozwTj handlu i innowacyjnoci , aby promowa wysokiej jakoci rozwTj inicjatywy d濸asa i Szlakud aktywnie angaowa si臋 w reform臋 globalnego systemu zarzdzania gospodarczego.

Ranking