V plenum 19. kadencji KC KPCh: Chiny poprawięę sw¶Tj system zarzęędzania spoߧecznego

2020-10-30 11:29:40

Pięęta sesja plenarna 19. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin dobiegߧa koߨca w czwartek w Pekinie. Na sesji plenarnej zaproponowano, °¸e w cięęgu najbli°¸szych pi臋ciu lat Chiny b臋dęę dalej poprawiaęî jakoňĹęî °¸ycia ludzi, poprawięę system zarzęędzania spoߧecznego polegajęęcy na wsp¶Tߧtworzeniu, wsp¶Tߧzarzęędzaniu i dzieleniu si臋. Ponad to Chiny b臋dęę solidnie promowaęî wsp¶Tlny dobrobyt, wzmacniaęî polityki priorytetowe w zakresie zatrudnienia, budowaęî wysokiej jakoňĹci system edukacji, ulepszaęî wielopoziomowy system ubezpieczenia spoߧecznego, a tak°¸e wdra°¸aęî pozytywnęę krajowęę strategi臋 radzenia sobie z problemem starzenia si臋 spoߧeczeߨstwa.

Ranking