V plenum 19. kadencji KCKPCh: Nowe pomysߧy zawarte w Komunikacie V Plenum wkr¶Ttce pojawięę si臋 w waszym °¸yciu

2020-10-30 11:54:35

Pięęta sesja plenarna 19. kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin dobiegߧa koߨca w czwartek w Pekinie. Przeglęęd i zatwierdzenie propozycji Üd˙˙4. Planu Pi臋cioletniegoÜd˙˙jest najwa°¸niejszym rezultatem pięętej sesji plenarnej 19. kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Czternasty okres pi臋cioletni rozpocznie si臋 w 2021 roku.

Komunikat opublikowany po spotkaniu wskazuje, °¸e podczas sesji plenarnej doszߧo do przeprowadzenia dogߧ臋bnej analizy sytuacji i zaprezentowno propozycje zmian, przed kt¶Trymi stoi chiߨskie ňĹrodowisko rozwojowe. Od poczęętku tego roku Xi Jinping wielokrotnie podkreňĹlaߧ, °¸e Chiny muszęę szukaęî rozwoju w coraz bardziej niestabilnym i niepewnym ňĹwiecie.

Na sesji plenarnej przedstawiono gߧ¶Twne cele rozwoju gospodarczego i spoߧecznego w okresie Üd˙˙4. Planu Pi臋cioletniegoÜd˙˙ kt¶Tre znajdujęę swoje odzwierciedlenie gߧ¶Twnie w szeňĹciu aspektach: osięęgni臋to nowe wyniki w rozwoju gospodarczym, podj臋to nowe kroki w reformowaniu i otwarciu, udoskonalono cywilizacj臋 spoߧecznęę, dokonano nowego post臋pu w budownictwie cywilizacji ekologicznej, dobrobyt °¸ycia ludzi osięęgnie nowy poziom, a skutecznoňĹęî rzęęd¶Tw na szczeblu krajowym ulega poprawie.


Sesja plenarna r¶Twnie°¸ wyraĂÂnie przedstawiߧa ÜdÂsߧ¶Twnymi lini臋 i tematemÜdâtraz Üdďěwie podstawyÜd˙˙rozwoju: promowanie wysokiej jakoňĹci rozwoju jako tematu, pogߧ臋bienie reformy strukturalnej po stronie poda°¸y jako gߧ¶Twnej linii oraz reforma i innowacje jako podstawowa siߧa nap臋dowa, aby speߧniaęî podstawowy cel, czyli speߧniaęî rosnęęce potrzeby °¸yciowe ludzi.

JeňĹli chodzi o przyspieszenie rozwoju nowoczesnego systemu przemysߧowego, na sesji plenarnej zasugerowano, °¸e konieczne jest niezachwiane budowanie pot臋gi wytw¶Trczej, jakoňĹciowej, sieciowej i cyfrowej Chin.

Dobra polityka i plany rozwoju powinny być zgodne z życzeniami ludzi, spełniać ich oczekiwania, pochodzić od mas i iść do mas - sekretarz generalny Xi Jinping podkreślił tę koncepcję na forum przedstawicieli obywateli we wrześniu 2020 roku. Zostało to wyraźnie odzwierciedlone w propozycji „14. planu pięcioletniegoˇ¨ i wejdzie w życie każdego Chińczyka w miarę realizacji planu.


Ranking