V plenum 19. kadencji KC KPCh: Sformuߧowanie zaleceߨ 14. planu pi臋cioletniego jest praktyk demokracji socjalistycznej

2020-10-30 15:37:22

Pita sesja plenarna 19. kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin dobiegߧa koߨca w czwartek w Pekinie. Podczas spotkania rozpatrywano propozycj臋 dotyczc opracowania 14. pi臋cioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej i spoߧeczeߨstwa oraz dߧugoterminowych celTw do 2035 r. Na pierwszej konferencji prasowej KC KPCh, ktTra odbyߧa si臋 w pitek, Han Wenxiu, zast臋pca dyrektora Biura Centralnego Komitetu FinansTw i Ekonomii KPCh, powiedziaߧ, e sformuߧowanie propozycji d4. Planu Pi臋cioletniegodjest wan praktyk socjalistycznej demokracji Chin oraz przejawem naukowego i demokratycznego podejmowania decyzji.

Od czasu reformy i otwarcia Chin w 1978 roku, co pi臋 lat wydawany jest rednio- i dߧugoterminowy plan rozwoju. Przed powstaniem planu KC KPCh wysuwaߧ propozycje okrelenia gߧTwnych kierunkTw polityki jako wanej podstawy do jego sformuߧowania, co staߧo si臋 ju tradycj. Han powiedziaߧ, e dytwieranie drzwi, aby uzyska sugestie i zbiera mdrodjest wan cech pracy przygotowawczej do 14. planu pi臋cioletniego. Sekretarz Generalny Xi Jinping wydaߧ w szczegTߧowe instrukcje, aby ujednolici wzmocnienie projektu na najwyszym szczeblu i wspiera konsekwentnie konsultacje z obywatelami, w tym zach臋ca do udzielania porad i sugestii. W dniach 16-29 sierpnia w ramach przygotowaߨ do 14. planu pi臋cioletniego po raz pierwszy w historii opracowywania dokumentTw plenarnych Komitetu Centralnego zwrTcono si臋 o opinie przez Internet, a opinia publiczna wzi臋ߧa w nich udziaߧ z entuzjazmem, pozostawiajc w Internecie ponad milion uwag, z ktTrych ponad 1000 opinii i sugestii zostaߧo wzi臋tych pod rozwag臋.

Ranking