Tybeta▀Ęska kadzidlana droga do ˛┼redniozamo░Şnego spo▀žecze▀Ęstwa w miasteczku Tunba

2020-11-02 11:11:28

Kadzid▀žo jest nieodzownym elementem religii i ░Şycia codziennego Tybetu. Po▀žo░Şone po˛┼rodku miasta Lhasa i Shigatse, miasteczko Tunba w powiecie Nimu produkuje kadzid▀ža tybeta▀Ęskie od ponad 1300 lat. W 2008 roku kadzid▀žo tybeta▀Ęskie z Nimu zosta▀žo wpisane na Krajowŕŕ List臋 Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

W kwietniu 2019 roku powsta▀ža lokalna SpÂT▀ždzielnia Kadzid▀ža Tybeta▀Ęskiego Nimu, aby pomÂTc 15 lokalnym biednym gospodarstwom domowym w znalezieniu pracy. Od momentu powstania spÂT▀ždzielnia osiŕŕgn臋▀ža warto˛┼ŕţ wyj˛┼ciowŕŕ ponad 1,8 miliona juanÂTw. Ponadto okr臋g Nimu opiera si臋 na bogatych zasobach ekologicznych, aby energicznie rozwijaŕţ rolnictwo, tybeta▀Ęski przemys▀ž drobiowy i turystyk臋. W 2019 roku osiŕŕgni臋to tu regionalny PKB przekraczajŕŕcy 1 miliard juanÂTw, a dochÂTd rozporzŕŕdzalny rolnikÂTw i pasterzy na mieszka▀Ęca wyniÂTs▀ž 14 842 juanÂTw, co oznacza wzrost rok do roku o 15,4%.

Ranking