Üd媂i Jinping wzięęߧ udziaߧ w drugim etapie posiedzenia15. szczytu przyw¶Tdc¶Tw G20

2020-11-23 14:46:36

PrzewodniczĹn˙˙Chin Xi Jinping wziął udział w niedzielę w drugim etapie posiedzenia 15. szczytu G20 w Pekinie za pośrednictwem łącza wideo. Xi z naciskiem sprecyzował poglądy na temat zrównoważonego rozwoju.

Xi Jinping wskazał, że aby zbudować przyszłość opartą na integracji, zrównoważeniu i odporności, konieczne jest nieustanne promowanie redukcji ubóstwa na świecie. W obliczu skutków epidemii koronawirusa musimy bardziej niż kiedykolwiek podjąć konkretne działania - oznajmił Xi.

Po pierwsze, należy trzymać się koncepcji piorytetowego rozwoju, wdrożyć Agendę ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 jako idei przewodniej, wzmacniać rozwój współpracy i zmniejszać różnicę rozwojową między Północą a Południem.

Po drugie, powinno się podjąć środki polityczne na rzecz kompleksowego i równoważonego rozwoju . Należy dokładnie wdrażać strategię radzenia sobie z powrotem ubóstwa w wyniku epidemii. Musimy nie tylko wdrożyć inicjatywę zawieszenia spłaty długów, ale także nadal zapewniać niezbędne wsparcie finansowe krajom rozwijającym się w celu promowania budowy infrastruktury połączeń wzajemnych.

Po trzecie, należy stworzyć dobre międzynarodowe środowisko gospodarcze. Należy zmniejszyć cła i bariery pozataryfowe, promować ograniczanie ubóstwa i rozwój poprzez handel, aby pomóc krajom rozwijającym się w lepszej integracji z rynkiem światowym. Konieczne jest odgrywanie roli ograniczania ubóstwa cyfrowego, by móc zapewnić grupom słybym, takim jak małe i średnie przedsiębiorstwa, kobiety i młodzież, więcej możliwości w zwyciężeniu ubóstwa i wzbogaceniu się.

Xi Jinping poinformował, że Chiny wkrótce osiągną cel likwidacji absolutnego ubóstwa na 10 lat przed planowanym terminem. W ciągu ostatnich 40 lat reform i otwarcia, ponad 700 milionów ludzi w Chinach wyszło z ubóstwa, co przyczyniło się do redukcji ubóstwa na świecie o ponad 70%. Chiny są gotowe współpracować z innymi krajami, aby zbudować lepszy świat, który ograniczy ubóstwo, ale będzie się wspólnie rozwijać - podkreślił przewodniczący.

Przywódcy biorący udział w szczycie oznajmili, że G20 powinna zwiększyć wsparcie dla krajów rozwijających się w celu przezwyciężenia epidemii, promowania ożywienia gospodarczego i wzrostu, zmniejszenia przepaści cyfrowej, eliminacji ubóstwa, aby zapewnić kobietom i młodzieży większe możliwości w zakresie edukacji i zatrudnienia. Należy wdrożyć Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, w celu osiągnięcia rozwoju opartego o integrację - zaapelowali. Konieczne jest także zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, promowanie ekologicznego i niskoemisyjnego rozwoju, aby czynić wspólne wysiłki na rzecz podjęcia globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu i degradacja środowiska ekologicznego - dodali politycy.

Ranking