MSZ Chin: Xi Jinping wygߧosi przem¶Twienie na ceremonii otwarcia 17. szczytu biznesowo-inwestycyjnego Chiny-ASEAN i Targ¶Tw Chiny-ASEAN

2020-11-26 16:59:21

Ceremonia otwarcia 17. szczytu biznesowo-inwestycyjnego Chiny-ASEAN oraz Targ¶Tw Chiny-ASEAN odb臋dzie si臋 w pięętek w Nanning w prowincji Guangxi - poinformowaߧa w czwartek rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin Hua Chunying. Podczas wydarzenia przewodniczęęcy Chin Xi Jinping wygߧosi przem¶Twienie drogęę wideo. Üdí[udowanie >Pasa i Szlaku< oraz wsp¶Tlne rozwijanie gospodarki cyfrowejÜd˙˙ pod takim hasߧem odb臋dęę si臋 targi, podczas kt¶Trych wystawcy b臋dęę prezentowali si臋 w trybie offline i online. Opr¶Tcz wystawc¶Tw z Chin i 10 kraj¶Tw ASEAN, targi przycięęgn臋ߧy tak°¸e wystawc¶Tw z 22 kraj¶Tw, w tym z Japonii, Francji, Wߧoch i Rosji.

Rzecznik Ministerstwa Handlu Chin Gao Feng powiedziaߧ, °¸e w wydarzeniu weĂÂmie udziaߧ ponad 3000 os¶Tb z kraju i zagranicy, kt¶Trzy reprezentujęę organizacje bran°¸owe, stowarzyszenia biznesowe i rynkowe kanaߧy wsp¶Tߧpracy. W konferencji dotyczęęcej negocjacji zakupowych wezmęę udziaߧ goňĹcie z Europy, Bliskiego Wschodu, Ameryki Poߧudniowej, Rosji, Afryki oraz innych kraj¶Tw i region¶Tw - dodaߧ.

Ranking