Üd濸odw¶Tjna 11Üd˙˙czyli najwi臋ksze ňĹwi臋to zakup¶Tw w Chinach

2020-11-26 20:03:35

Wraz z rozwojem Internetu 11 listopada (zwany tak°¸e Dniem Singla, ze wzgl臋du na zapis daty wyߧęęcznie jedynkami) ka°¸dego roku staje si臋 najwi臋kszym ňĹwi臋tem zakup¶Tw w Chinach. Wiele sklep¶Tw internetowych przygotowuje towary wczeňĹniej, aby poradzięî sobie z gwaߧtownym wzrostem zam¶Twieߨ tego dnia. Klienci umieszczajęę towary w wirtualnym koszyku z wyprzedzeniem, by m¶Tc je jak najszybciej zam¶Twięî po atrakcyjnych cenach, kiedy tylko wskaz¶Twka zegara poka°¸e p¶Tߧnoc i zacznie si臋 11 listopada. W cięęgu kolejnych dni chiߨskie firmy logistyczne zostanęę przecięę°¸one, ale mimo tego zam¶Twione towary szybko trafięę do klient¶Tw.

Poczęętek tego ňĹwi臋ta to 11 listopada 2009 roku, kiedy to firma Tmall wprowadziߧa akcj臋 promocyjnęę w trybie online. W¶Twczas liczba uczestniczęęcych w tym wydarzeniu sprzedawc¶Tw oraz liczba wysyߧek promocyjnych byߧy ograniczone, ale obroty znacznie przekroczyߧy oczekiwany efekt. Teraz dzieߨ Üdň\odw¶Tjnej 11Üd˙˙staߧ si臋 corocznym wydarzeniem w chiߨskiej bran°¸y e-commerce i stopniowo wpߧywa na jej mi臋dzynarodowęę odsߧon臋.

W akcji Üdň\odw¶Tjnej 11Üd˙˙2009 roku wartoňĹęî sprzeda°¸y wyniosߧa 52 miliony juan¶Tw, przy czym udziaߧ wzi臋ߧo 27 marek. W 2018 roku wartoňĹęî sprzeda°¸y wyniosߧa 213,5 miliarda juan¶Tw, przy czym udziaߧ wzi臋ߧo 180 000 marek. ZaňĹ 11 listopada 2019 roku Tmall odnotowaߧ obr¶Tt w wysokoňĹci ponad 1 miliarda juan¶Tw w pierwszych 14 sekundach dnia i ponad 10 miliard¶Tw juan¶Tw obrot¶Tw w 1 minut臋 i 36 sekund. Po 24 godzinach, na zakoߨczenia dnia obr¶Tt osięęgnęęߧ 268,4 miliarda juan¶Tw. Wedߧug danych China Post 11 listopada 2019 roku wielkoňĹęî dostaw przesyߧek ekspresowych w caߧym kraju osięęgn臋ߧa 2,8 miliarda sztuk, a 2,1 miliona kurier¶Tw dostarczyߧo ňĹrednio ponad 240 paczek na osob臋. Bank Centralny Chin poinformowaߧ, °¸e w dniu Üdň\odw¶Tjnej 11Üd˙˙ňĹrednio ka°¸dy Chiߨczyk wydaje ponad 1000 juan¶Tw.

Wedߧug danych opublikowanych przez grup臋 Alibaba, obr¶Tt chiߨskiego serwisu e-commerce Tmall podczas tegorocznego Dnia Singla osięęgnęęߧ 498,2 mld juan¶Tw i po raz kolejny pobiߧ ubiegߧoroczny rekord. Tmall ogߧosiߧ, °¸e liczba wysߧanych zam¶Twieߨ w tym okresie przekroczyߧa 2,25 miliarda, co w przybli°¸eniu odpowiada caߧkowitej iloňĹci dostaw ekspresowych w caߧym kraju w 2010 roku.

Tegoroczne chiߨskie ňĹwieto zakup¶Tw rozpocz臋ߧo si臋 wczeňĹniej ni°¸ w poprzednich latach, a transmisje sprzeda°¸y na °¸ywo zajmuje wa°¸ne miejsce. Wielu konsument¶Tw regularnie oglęęda takie programy, kt¶Tre sęę r¶Twnie popularne tak jak seriale telewizyjne. Setki milion¶Tw os¶Tb odwiedziߧo kanaߧ telewizyjny Taobao, tu°¸ po premierze akcji sprzeda°¸owej Tmall w 2020 roku. 10 minut po rozpocz臋ciu przedsprzeda°¸y 21 paĂÂdziernika 2020 roku wartoňĹęî transakcji prowadzonych przez transmisje na °¸ywo Tmall przekroczyߧa wartoňĹęî transakcji zawartych w cięęgu caߧego dnia 21 paĂÂdziernika 2019 roku.

JeňĹli transmisje sprzeda°¸y na °¸ywo byߧy nowoňĹcięę w 2019 roku, to w bie°¸ęęcym roku jest to ju°¸ standard dla e-commerce, marek i sprzedawc¶Tw. JD.com, jedna z najwi臋kszych chiߨskich platform handlu elektronicznego, ogߧosiߧo, °¸e w czasie ňĹwi臋ta zakup¶Tw w 2020 roku w programie sprzeda°¸owym transmitowanym na °¸ywo weĂÂmie udziaߧ ponad 300 celebryt¶Tw, a ponad 500 transmisji b臋dzie prowadzonych z udziaߧem dyrektor¶Tw generalnych, co oznacza powstanie najlepszego miejsca marketingowego dla sprzedawc¶Tw znanych marek.

Na poczęętku listopada, jeszcze przed dniem Üdň\odw¶Tjnej 11Üd˙˙ podczas China International Import Expo, tylko w czasie dw¶Tch transmisji na °¸ywo nadawanych przez Chiߨskęę Grup臋 Medi¶Tw caߧkowita wartoňĹęî sprzeda°¸y przekroczyߧa 140 milion¶Tw juan¶Tw, a chiߨscy internauci kupili du°¸ęę iloňĹęî wysokiej jakoňĹci produkt¶Tw z Wߧoch, Rosji, Niemiec, Francji i innych kraj¶Tw.

ÜdďôprzedaliňĹmy towary o wartoňĹci 3,5 miliona juan¶Tw w 3 minuty. Na poczęętku myňĹlaߧem, °¸e nastęępiߧa jakaňĹ pomyߧka przy liczeniu, poniewa°¸ 3,5 miliona juan¶Tw to niemal wartoňĹęî sprzeda°¸y z caߧego jednego roku!Üd˙˙Üd˙˙oňĹwiadczyߧ ze studia transmisji na °¸ywo podekscytowany Zheng Junjie, przedstawiciel hiszpaߨskiego dystrybutora win w Chinach. Nie spodziewał się, że w jego w ciągu jednego wieczoru 7 listopada sprzeda się tak szybko aż 200 tysięcy butelek wina. „Chiński rynek jest niesamowity!ˇ¨ ˇV wykrzyczał podekscytowany Zheng.

W tym roku coraz częściej klienci mogą oglądać produktu w sklepach online w trybie 3D na swoich telefonach komórkowych lub innych urządzeniach. Szacuje się, że w ten sposób zaprezentowano ponad 6000 produktów. Konsumenci mogą nie tylko oglądać produkty w 360 stopniach, ale nawet otwierać drzwi lodówki, aby uzyskać bardziej realistyczny efekt, czy usłyszeć dźwięki silnika motocyklów. W 2020 roku w ten sposób po raz pierwszy zaprezentuje się 63 markowych sprzedawców elektroniki użytkowej i 108 produktów.

Integracja online i offline podczas „podwójnej 11ˇ¨ jest coraz bliższa. Według Firmy Intime 80% jej sklepów w całym kraju będzie obsługiwać dostawy terminowe. Konsumenci mogą złożyć zamówienie za pomocą aplikacji i otrzymać produkt pod drzwi swojego domu w ciągu zaledwie jednej godziny. Grupa Red Star Macalline zajmująca się usługami dostawczymi mebli do domu zapowiedziała, że klienci w Pekinie, Szanghaju, Chongqing i innych miejscach mogą „zamawia桨 meble w promieniu 15 kilometrów, podobnie jak zamawiają posiłki na wynos.

Promocyjne ceny, które pojawiają się podczas święta „podwójnej 11ˇ¨, sprawiają, że wiele osób nie może powstrzymać przed impulsywną konsumpcją, kupują za dużo produktów, takich których nie potrzebują lub codziennego użytku, które są stale w asortymencie sklepów. W 2020 roku niektóre firmy zaczęły promować racjonalną konsumpcję. Tłumaczą, że nie zależy im na sprzedaży jak największej ilości towarów, ale by zapewnić jakość produktu, dobrą cenę oraz najlepszą obsługę klientów. (Wu Yu)

Ranking