MSZ Chin wezwaߧo Australi臋 do zaprzestania ingerencji w wewn臋trzne sprawy innych kraj¶Tw pod pretekstem kwestii praw czߧowieka

2020-11-27 19:32:34

Australia i inne kraje powinny dokonaęî samooceny oraz przestaęî wykorzystywaęî kwestie praw czߧowieka do ingerowania w wewn臋trzne sprawy innych paߨstw, a tak°¸e do anga°¸owania si臋 w manipulacje polityczne - oznajmiߧ w pięętek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin Zhao Lijian.

Wedߧug doniesieߨ, raport z dochodzenia opublikowany kilka dni temu przez australijskie wojsko potwierdziߧ, °¸e °¸oߧnierze australijscy wykonujęęcy misje w Afganistanie byli podejrzani o zbrodnie wojenne oraz dokonanie wielu morderstw wi臋ĂÂni¶Tw i niewinnych cywil¶Tw. Australijscy politycy i media wyrazili krytyk臋 i pot臋piߧy t臋 spraw臋.

Odpowiadajęęc na powięęzane pytania, rzecznik chiߨskiej dyplomacji powiedziaߧ, °¸e Chiny byߧy zaskoczone szczeg¶Tߧami ujawnionymi w raporcie z dochodzenia i surowo pot臋piߧy dziaߧania, kt¶Tre naruszyߧy mi臋dzynarodowe konwencje i ludzkie sumienia. Strona chiߨska wzywa do dokߧadnego ňĹledztwa i postawienia sprawc¶Tw przed sęędem.

Ranking