Jaki sygnaߧ wysߧaߧ wiatu Xi Jinping w przemTwieniu wideo podczas szczytu Chin i paߨstw ASEAN?

2020-11-28 21:05:22

Rankiem 27 listopada przewodniczcy Chin Xi Jinping wygߧosiߧ przemTwienie podczas ceremonii otwarcia 17. szczytu China-ASEAN Expo oraz towarzyszcego mu spotkania dotyczcego biznesu i inwestycji (China-ASEAN Business and Investment Summit). Jakie przesߧanie zawieraߧo jego wystpienie?

Pierwotnie zaplanowane na wrzesieߨ tego roku China-ASEAN Expo z powodu epidemii koronawirusa zostaߧo przeߧoone na dni 27-30 listopada. Organizatorzy wydarzenia skutecznie stawili czoߧo temu wyzwaniu, dzi臋ki czemu udaߧo si臋 stworzy wystaw臋 w nowym stylu i z zachowaniem wysokich standardTw.

W swoim przemTwieniu podczas ceremonii otwarcia przewodniczcy Xi Jinping powiedziaߧ, e w cigu ostatnich siedmiu lat stosunki Chiny-ASEAN staߧy si臋 wzorem najbardziej skutecznego i dynamicznego modelu wspTߧpracy w regionie Azji i Pacyfiku oraz przekonujcym przykߧadem promowania budowania wspTlnoty ze wspTln przyszߧoci dla ludzkoci. Xi owiadczyߧ, e Chiny s gotowe wspTߧpracowa z ASEAN w celu nawizania bliszych wi臋zTw ߧczcych Chiny i ASEAN na rzecz wspTlnej przyszߧoci.

W tym roku obchodzimy Rok WspTߧpracy Gospodarki Cyfrowej Chiny-ASEAN. W swoim przemTwieniu chiߨski przywTdca powiedziaߧ, e jego kraj jest gotowy wspTߧpracowa rami臋 w rami臋 z paߨstwami ASEAN, aby wykorzysta moliwoci pߧynce z nowej fazy rewolucji technologicznej i transformacji przemysߧowej oraz promowa cyfrowe poߧczenia i budowa tzw. dnyfrowy jedwabny szlakd

W swoim wystpieniu przewodniczcy dodaߧ, e Chiny b臋d dalej konsekwentnie zwi臋ksza swoje otwarcie na wiat zewn臋trzny, wzmocni efektywno powizaߨ gospodarczych na szczeblu krajowym i mi臋dzynarodowym oraz dadz nowy impuls do globalnego oywienia gospodarczego dzi臋ki pobudzeniu wߧasnej gospodarki i wszystkie kraje, w tym czߧonkowie ASEAN, na tym skorzystaj. W przyszߧoci przestrzeߨ wspTߧpracy mi臋dzy Chinami a ASEAN b臋dzie stawa si臋 coraz wi臋ksza duzupeߧniߧ na zakoߨczenie.

Ranking