Otwarcie 75. Zgromadzenia Og¶Tlnego ONZ w Nowmy Jorku

2020-09-16 14:46:44

Spotkanie zamykajęęce 74. Zgromadzenie Og¶Tlne oraz spotkanie otwierajęęce 75. Zgromadzenie Og¶Tlne ONZ odbyߧy si臋 we wtorek w siedzibie organizacji w Nowym Jorku.

Przewodniczęęcy 75. Zgromadzenia Og¶Tlnego ONZ, turecki dyplomata Volkan Bozkir wygߧosiߧ przem¶Twienie i zߧo°¸yߧ przysi臋g臋 na Kart臋 Narod¶Tw Zjednoczonych. Powiedziaߧ, °¸e promowanie mi臋dzynarodowej wsp¶Tߧpracy w walce z epidemięę, rewitalizacja multilateralizmu, ochrona praw czߧowieka, realizacja Agendy na rzecz zr¶Twnowa°¸onego rozwoju i celu trwaߧego rozwoju oraz r¶TwnoňĹęî pߧci stanęę si臋 gߧ¶Twnymi przedmiotami jego pracy podczas kadencji.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wygߧosiߧ przem¶Twienia na spotkaniach. W jego oponii, 2020 to rok kluczowy od powstania ONZ. Stwierdziߧ, °¸e w odpowiedzi na sytuacj臋 zwięęzanęę z epidemięę koronawirusa ONZ musi energicznie wzmocnięî swoje wsparcie dla systemu opieki zdrowotnej. W ten spos¶Tb chcemy zapewnięî rozw¶Tj i sprawiedliwęę dystrybucj臋 lek¶Tw i szczepionek na chorob臋 zapalenia pߧuc wywoߧanęę przez koronawirus - dodaߧ.

JednoczeňĹnie Zgromadzenie Og¶Tlne b臋dzie nadal zajmowaęî si臋 globalnymi wyzwaniami, takimi jak pok¶Tj i bezpieczeߨstwo, rozbrojenie, prawa czߧowieka, r¶TwnoňĹęî pߧci i trwaߧy rozw¶Tj - zaznaczyߧ sekretarz generalny ONZ.

Ranking