OECD: Chiny s jedynym krajem w G20, ktTry osignߧ dodatni wzrost gosopdarczy w drugim kwartale 2020 roku

2020-09-16 16:01:46

Organizacja WspTߧpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowaߧa w poniedziaߧek raport, w ktrTrym napisano, e restrykcyjne rodki podj臋te przez rTne paߨstwa w celu powstrzymania epidemii koronawirusa wywarߧy powany wpߧyw na dziaߧalno gospodarcz w drugim kwartale 2020 roku. PKB G20 w drugim kwartale dowiadczyߧ bezprecedensowego spadku, a Chiny s jedynym krajem, ktTry osignߧ dodatni wzrost - czytamy w raporcie.

Z dokumentu wynika, e PKB Chin w drugim kwartale wzrTsߧ o 11,5% w porTwnaniu z pierwszym kwartaߧem, co odzwierciedla oywienie chiߨskiej gospodarki. Poza Chinami, PKB reszty 19 kajTw z G20 w drugim kwartale spadߧ rednio o 11,8%. WrTd nich odnotowano najwi臋kszy spadek PKB w Indiach, wynoszcy 25,2%.

Biorc pod uwag臋 dodatni wzrost w Chinach, PKB G20 spadߧ w drugiem kwartale o 6,9% w porTwnaniu z poprzednim kwartaߧem tego roku. Wskanik ten znacznie przekroczyߧ warto spadku odnotowanego podczas kryzysu finansowego w pierwszym kwartale 2009 roku, ktTry wyniTsߧ 1,6%.

Ranking