Dyrektor generalny WHO: 171 paߨstw i gospodarek przystęępiߧo do planu COVAX

2020-10-10 16:14:27

171 kraj¶Tw i gospodarek na caߧym ňĹwiecie przystęępiߧo do Üd濸lanu wdra°¸ania szczepionek przeciwko koronawirusowiÜd˙˙COVAX). Po otrzymaniu szczepionki paߨstwa i gospodarki sprawiedliwie podzielęę si臋 nimi Üd˙˙poinformowaߧ w pięętek dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas konferencji prasowej na temat epidemii koronawirusa.

Wedߧug niego, poczęętkowo poda°¸ szczepionek b臋dzie ograniczona, ale zostanęę one sprawiedliwie podzielone w ramach planu. Kraje i gospodarki uczestniczęęce w planie COVAX mogęę jednoczeňĹnie rozprowadzaęî szczepionki wňĹr¶Td os¶Tb priorytetowych, w tym pracownik¶Tw sߧu°¸by zdrowia, os¶Tb starszych oraz os¶Tb z chorobami podstawowymi. Celem planu jest zapewnienie produkcji i dystrybucji 2 miliard¶Tw szczepionek przeciwko koronawirusowi do koߨca 2021 roku Üd˙˙dodaߧ Tedros.

Po zaka°¸eniu koronawirusem organizm ludzki wytwarza odpowiedĂ immunologicznęę, nawet jeňĹli jest to infekcja bezobjawowa. Obecnie nie mo°¸na okreňĹlięî stopni ani czasu trwania odpowiedzi immunologicznej Üd˙˙stwierdziߧa, na tej samej konferencji, dyrektorka techniczna projektu dotyczęęcego nagߧych wypadk¶Tw zdrowotnych WHO Maria Van Kerkhove.

Badania nad innymi koronawirusami wykazaߧy, °¸e (organizm ludzki) nie b臋dzie odporny przez caߧe °¸ycie przy jednokrotnej infekcji, wi臋c odpowiedĂ immunologiczna mo°¸e si臋 osߧabięî Üd˙˙podkreňĹliߧa.

Ranking