Rosyjscy eksperci wirusologii: W Chinach nie b臋dzie drugiej fali epidemii koronawirusa

2020-10-13 15:56:14

Wedߧug doniesieߨ rosyjskich mediTw, w kontekcie szybkiego wzrostu liczby potwierdzonych przypadkTw zapalenia pߧuc wyߧowanego przez koronawirusa w wielu krajach na caߧym wiecie, Chiny codziennie dnotowuj dziesitki nowych potwierdzonych przypadkTw. Liczba zaraonych od pocztku epidemii w Chinach to okoߧo 85 000 przypadkTw. Rosyjscy eksperci w dziedzinie wirusologii po dokonaniu analiz wskazali, e w Chinach nie b臋dzie drugiej fali epidemii koronawirusa.

Jeli chodzi o wtpliwoci niektTrych krajTw co do niskiego wskanika infekcji koronawirusem w Chinach, rosyjski ekspert wirusologii Anatoly Altstein stwierdziߧ, e podstawow przyczyn skutecznego zapobiegania rozprzestrzenianiu si臋 epidemii przez Chiny s skuteczne dziaߧania rzdu i samodyscyplina ludzi. Jego zdaniem, Chiߨczycy mog zdusi epidemi臋 koronawirusa w jej pocztkowej fazie, ale innym krajom nie tylko nie udaߧo si臋 opanowa epidemii na wczesnym etapie, ale take dalsze rodki zapobiegajce epidemii nie byߧy zadowalajce.

Ranking