Zagraniczni eksperci o 40. rocznicy ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Shenzhen

2020-10-16 12:16:38

W cięęgu ostatnich 40 lat Shenzhen szybko si臋 rozwijaߧo i staߧo si臋 oknem do nowoczesnych Chin - stwierdziߧ Stephen Perry, przewodniczęęcy Klub¶Tw 48 w Wielkiej Brytanii, wyr¶T°¸niony Medalem PrzyjaĂÂni Chiߨskich Reform. Jak podkreňĹliߧ, ňĹwiat jest zdumiony wzrostem roli Shenzhen jako „innowacyjnego lideraˇ¨. W przyszłości Shenzhen przyciągnie więcej ludzi do inwestowania i zakładania firm, będziemy świadkami otwarcia i innowacji w Shenzhen oraz w Chinach, a także będziemy mieli okazję obserwować nowy model rozwoju w Chinach - dodał.

Sergey Lukonin, dyrektor chińskiego Departamentu Polityczno-Ekonomicznego Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk, powiedział, że otwarcie Chin na świat zwiększyło wolumen handlu międzynarodowego i zapewniło siłę napędową dla rozwoju światowej gospodarki. Dziś Chiny mają wyjątkową przewagę produkcyjną, tworząc kompletny łańcuch od badań i rozwoju technologii po produkcję produktów, co sprawia, że zagraniczne firmy są zadowolone ze współpracy z Chinami - podkreślił ekspert.

Ranking