Bill Gates: USA sęę jednym z kraj¶Tw o najgorszych wynikach pod wzgl臋dem testowania na koronawirusa i ňĹledzenia kontakt¶Tw z tęę chorobęę

2020-10-16 15:42:20

Wsp¶Tߧzaߧo°¸yciel firmy Microsoft Bill Gates, w udzielonym amerykaߨskim mediom wywiadzie, skrytykowaߧ obecnęę prac臋 rzęędu amerykaߨskiego w zakresie testowania na obecnoňĹęî koronawirusa, oskar°¸ajęęc jednoczeňĹnie o przesyߧanie bߧ臋dnych informacji dotyczęęcych noszenia masek. W jego opinii, USA sęę jednym z kraj¶Tw o najgorszych wynikach w zakresie przeprowadzenia test¶Tw i ňĹledzenia kontakt¶Tw z tęę chorobęę. Wedߧug niego, jeňĹli chodzi o testy, Stany Zjednoczone wcięę°¸ majęę czas by poprawięî t臋 sytuacj臋.

Obecnie trwa atak rzęędu na czoߧowych naukowc¶Tw oraz niszczona jest wiarygodnoňĹęî os¶Tb najbardziej kompetentnych - powiedziaߧ Bill Gates w wywiadzie.

Bill Gates wspomniaߧ, °¸e amerykaߨskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention) jest tak°¸e jednym z cel¶Tw atak¶Tw rzęędu USA. Od poczęętku epidemii "nie pozwolono im wyra°¸aęî opinii" - zaznaczyߧ.

Ranking