MSZ Iranu: Embargo ONZ na broߨ wobec Iranu zostanie automatycznie zniesione ze skutkiem natychmiastowym

2020-10-19 15:10:39

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wydaߧo owiadczenie w niedziel臋, w ktTrym ogߧosiߧo, e embargo ONZ na broߨ wobec Iranu zostanie automatycznie zniesione ze skutkiem natychmiastowym.

W owiadczeniu wskazano, e poczwszy od 18 listopada wszystkie ograniczenia dotyczce transferu broni do i z Iranu oraz zwizanych z tym dziaߧaߨ i usߧug finansowych, a take wszelkie zakazy wjazdu i tranzytu do paߨstw czߧonkowskich ONZ naߧoone na niektTrych obywateli Iranu i iraߨski personel wojskowy zostan automatycznie zniesione.

W dokumencie wspomniano rTwnie, e zgodnie z wߧasnymi potrzebami obronnymi Iran moe kupowa niezb臋dn broߨ i sprz臋t z dowolnego rTdߧa bez adnych ograniczeߨ prawnych, a take moe eksportowa broߨ obronn zgodnie z wߧasn polityk.

Ranking