▄d´÷he Wall Street Journal▄d   Gwa▀žtowny spadek inwestycji zagranicznych podczas epidemii, z wyjŕŕtkiem Chin

2020-10-29 16:26:01

Nap▀žyw bezpo˛┼rednich inwestycji zagranicznych do Chin pozostawa▀ž stabilny w pierwszej po▀žowie 2020 roku, ale nap▀žyw inwestycji do StanÂTw Zjednoczonych i Unii Europejskiej znacznie si臋 zmniejszy▀ž - czytamy w artykule opublikowanym w ˛┼rod臋 na ▀žamach "The Wall Street Journal".

Wed▀žug autorÂTw pokazuje to po raz kolejny, ░Şe Chiny, druga co do wielko˛┼ci gospodarka ˛┼wiata, sŕŕ stosunkowo s▀žabo dotkni臋te epidemiŕŕ.

W artykule napisano, ░Şe w czasie, gdy Stany Zjednoczone i Europa by▀žy zablokowane, chi▀Ęska gospodarka ponownie otworzy▀ža si臋 w kwietniu i od tego czasu Chiny ograniczajŕŕ rozprzestrzenianie si臋 wirusa poprzez lokalne i krÂTtkoterminowe ograniczenia. Jednocze˛┼nie epidemia w Stanach Zjednoczonych i Europie powrÂTci▀ža, utrudniajŕŕc ich powrÂTt do globalnej gospodarki ▄d  zauwa░Şajŕŕ autorzy. Wed▀žug danych opublikowanych kilka dni temu, w ciŕŕgu trzech miesi臋cy do wrze˛┼nia, chi▀Ęska gospodarka przekroczy▀ža poziom produkcji osiŕŕgni臋ty na koniec 2019 roku.

Ranking