Bloomberg: USA udzielajęęc pomocy ňĹwiatu mogęę sobie pom¶Tc w przezwyci臋°¸eniu epidemii

2020-11-02 15:12:25

Agencja Bloomberg opublikowaߧa 28 paĂÂdziernika felieton, w kt¶Trym napisano, °¸e Stany Zjednoczone mogęę sobie pom¶Tc, pomagajęęc ňĹwiatu przezwyci臋°¸yęî epidemi臋 koronawirusa.

W artykule stwierdzono, °¸e Stany Zjednoczone sęę jedynym krajem, kt¶Try publicznie odm¶Twiߧ przyߧęęczenia si臋 do planu WHO dotyczęęcego wdra°¸ania szczepionek przeciwko koronawirusowi. Zdaniem autor¶Tw tekstu takie nierozwa°¸ne stanowisko doprowadziߧo do tego, °¸e Stany Zjednoczone podwa°¸yߧy sw¶Tj wizerunek ňĹwiatowego lidera, z kt¶Trego zawsze byߧy dumne, zniszczyߧy zaufanie wobec ochrony zdrowia publicznego i utrudniߧy pokonanie epidemii koronawirusa. Dop¶Tki epidemia nie zostanie opanowana na caߧym ňĹwiecie, nie b臋dzie mo°¸liwe wznowienie globalnych ߧaߨcuch¶Tw dostaw i dziaߧalnoňĹci gospodarczej - zaznaczono.

W koߨcowych akapitach artykuߧu podkreňĹlono, °¸e dęę°¸enie do nacjonalizmu szczepionkowego tylko przedߧu°¸y epidemi臋 i ostatecznie przyniesie odwrotny skutek.

Ranking