Wߧoskie badania wykazaߧy, e koronawirus prawdopodobnie rozprzestrzeniaߧ si臋 ju we wrzeniu 2019 roku

2020-11-17 15:20:43

Naukowcy z Narodowego Instytutu Badaߨ nad Nowotworami (INT) w Mediolanie i z innych instytucji we Wߧoszech opublikowali artykuߧ w magazynie dumoril Joutnal", w ktTrym zaprezentowano wyniki badaߨ 959 prTbek krwi ochotnikTw, ktTrzy uczestniczyli w tecie przesiewowym na raka pߧuc od wrzenia 2019 do marca 2020 roku. Stwierdzono, e w prTbkach krwi 111 ochotnikTw pojawiߧy si臋 specyficzne przeciwciaߧa przeciwko domenie wi갸cej receptora (RBD) koronawirusa , co stanowi 11,6% caߧkowitej liczby ochotnikTw.

Pierwszy autor tego artykuߧu Giovanni Apolone powiedziaߧ mediom w niedziel臋, e w prTbkach krwi czterech ochotnikTw pobranych w pierwszym tygodniu padziernika 2019 roku znaleziono przeciwciaߧo, ktTre wskazuje, e prawdopodobnie zostali oni zaraeni koronawirusem we wrzeniu 2019 roku. RBD to obszar, w ktTrym biaߧkowe wypustki na powierzchni koronawirusa wi갸 si臋 z komTrkami czߧowieka. Obecno tego przeciwciaߧa wskazuje, e organizm czߧowieka zostaߧ zainfekowany koronawirusem.


Ranking