Kamienne lwy z mostu Lugou ˛┼wiadkami incydentu z 7 lipca 1937 roku

2020-07-08 09:24:57

 7 lipca 1937 roku chi▀Ęska armia odda▀ža swÂTj pierwszy strza▀ž podczas wojny antyjapo▀Ęskiej na mo˛┼cie Lugou. Zdarzenie to przesz▀žo do historii jako ▄d└ěncydent z 7 lipca▄d  lub ▄d└ěncydent na mo˛┼cie Lugou▄d  

Min臋▀žy 83 lata od tego wydarzenia, a kamienne lwy nadal tkwiŕŕ na mo˛┼cie Lugou. To czas wielkich zmian w Chinach. Dzi˛┼ Chiny sŕŕ pe▀žne witalno˛┼ci i z nadziejŕŕ stojŕŕ na Wschodzie.

Ranking