Najci臋案szy ser w Chinach

2020-08-26 14:40:37

Podczas Festiwalu Kultury Mleczarskiej w Autonomicznym Regionie Mongolii Wewn臋trznej w poniedzia擐ek zaprezentowany najci臋案szy w Chinach ser. Zosta擐 on wytworzony przez 45 pasterzy z 5000 kg mleka. Ma 1,8 m d擐ugo蚺ci, 0,8 m szeroko蚺ci i wa案y 416 kg. Zosta擐 nagrodzony tytu擐em 躣濶ajci臋案szego sera w Chinach躣przez Shanghai China Records Headquarters.

Ranking