Tybet: Szkolenia zawodowe promujęę zatrudnienie ludzi

2020-08-26 15:19:10

W ostatnich latach miasto Changdu w Autonomicznym Regionie Tybetu osięęgn臋ߧo dobre wyniki w walce z ub¶Tstwem, poprzez rozw¶Tj szkoleߨ zawodowych.

Od 2016 roku rzęęd centralny zainwestowaߧ 1,18 milion¶Tw juan¶Tw (okoߧo 170 tysi臋cy dolar¶Tw) na zaߧo°¸enie centrum szkoleniowego. Oferuje ono szkolenie w 27 kierunkach, m.in. malarstwa tybetaߨskiego Thangki, architektury i usߧug hotelarskich.

Dziesięętki tysi臋cy biednych ludzi znalazߧo zatrudnienie po ukoߨczeniu szkoleߨ, co sprzyja rozwojowi spoߧecznemu i gospodarczemu.

Ranking