Chiߨska projektantka wprowadza cheongsam do codziennego °¸ycia

2020-09-18 17:10:34

Cheongsam czyli qipao, węęska sukienka z wysokim koߧnierzem i rozci臋ciami do uda, byߧ powszechnym strojem kobiet w poߧowie XX wieku. Byߧ to tak°¸e symbol Chin na ňĹwiecie.

W dzisiejszych czasach cheongsam nie jest ju°¸ codzinnym wyborem, a najcz臋ňĹciej kobiety wybierajęę ten rodzaj sukienki na sw¶Tj ňĹlub lub ubierajęę jęę przy specjalnych okazjach.

Wedߧug projektantki Wang Xiaorou nie ma ogroniczeߨ co do zrozumienia cheongsam i pi臋kna. Ma ona nadziej臋, °¸e cheongsam stanie si臋 codziennym ubraniem dziewczyn. Wang Xiaorou u°¸ywa odwa°¸nych kolor¶Tw, aby zr¶Twnowa°¸yęî tradycyjny styl cheongsam, nadajęęc mu nowe cechy, aby mo°¸na dopasowaęî do r¶T°¸nych okazji. Kobiety o r¶T°¸nych figurach mogęę znaleĂÂęî u niej cheongsam, kt¶Try im odpowiadajęę.

Ranking