Szybki rozw¶Tj chiߨskich kolei

2020-10-03 20:00:13

Zapraszamy do obejrzenia kr¶Ttkiego filmiku, aby dowiedzieęî si臋, w jaki spos¶Tb Chiny osięęgn臋ߧy wysoki poziom rozwoju w zakresie budowy linii kolejowych. W innych paߨstwach rozwini臋tych tworzenie nowych poߧęęczeߨ cz臋sto powodowane jest wyߧęęcznie ch臋cięę zysku, w Chinach natomiast ma na celu popraw臋 standard¶Tw °¸ycia mieszkaߨc¶Tw i zapewnienie obywatelom wi臋kszych mo°¸liwoňĹęî rozwoju. Jest to r¶Twnie°¸ podstawowa przyczyna szybkiego post臋pu Nowych Chin w cięęgu 71 lat od ich powstania.


Ranking