Zaufanie do wspÂT▀žpracy handlowej mi臋dzy Chinami a Polskŕŕ

2020-09-08 17:18:34

Ningbo od wielu lat organizuje targi China-CEEC Investment and Trade Expo. Tegoroczna wystawa, ktÂTra pierwotnie mia▀ža odbyŕţ si臋 w czerwcu, nie mog▀ža odbyŕţ si臋 zgodnie z pierwotnym planem ze wzgl臋du na skutki epidemii, ale organizator zorganizowa▀ž wystaw臋 za po˛┼rednictwem internetowej wystawy.

W dzisiejszym programie zaprosi▀žem doktora Andrzeja Juchniewicza, Dyrektora Biura Handlu Zagranicznego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, do omÂTwienia sytuacji handlowej mi臋dzy Chinami a Polskŕŕ w ostatnich latach.

Ranking