Pekiߨska Wenecja czyli miasteczko Gushuibei

2020-09-28 10:25:06

Gushuibei to turystyczne miasteczko u podn¶T°¸a Wielkiego Muru, gdzie kr臋cono film sߧynnego chiߨskiego re°¸ysera Jiang Wen.

Zapraszamy te°¸ do Simatai. To jest jedyna cz臋ňĹęî Wielki Mur w Chinach, kt¶Tra zachowaߧa oryginalny wyglęęd z okresu dynastii Ming. KiedyňĹ znalazߧ si臋 on w rankingu brytyjskiej gazety Üdďöhe TimesÜd˙˙ dotyczęęcym Üd˙˙5 najlepszych miejsc widokowych na ňĹwiecie, kt¶Trych nie mo°¸na przegapięîÜd˙˙

Ranking